RxPG - the perfect Rx for medical Post Graduate entrance blues!
Mobile Edition | Help/Newbie? | 24/7 Support
HOT | PrePG | MCQ | DNB | Careers | Books | Colleges | Dental | DocIndia | PLAB |  USMLE  | Australia | Canada | GLOBAL | OffBeat!
Articles | Forums | MCQ Crammer | Downloads | Mnemonics | Revision Tools | Recent Shouts | All Features


Result of Haryana PG Entrance Exam 2005

Author: ravi_online, Posted on Wednesday, April 06 @ 12:28:58 IST by RxPG  

 FRIEND Add to My Pages   PRINTER Printer Friendly   FRIEND Email Story  FRIEND Download Story  Haryana PG alerts 

Haryana PG

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
MERIT LIST OF MD/MS/PG.DIP. (HCMS) & MDS ENTRANCE EXAMINATION 2005 HELD ON 03-04-2005
RANK IS PROVISIONAL. FINAL ELIGIBILITY AND RANK OF THE CANDIDATES SECURING
IDENTICAL MARKS IN THE TEST WILL BE DETERMINED AT THE TIME OF COUNSELLING

MD/MS/PG.DIP. (HCMS)
------------------------------------------------------------------------------
SNO ROLL NAME MBBS %AGE MARKS RANK
------------------------------------------------------------------------------
1 20671 SANJAY GOYAL 61.78 65.00 1
2 20086 ARVIND JINDAL 56.43 64.00 2
3 20301 MAHA SINGH 55.66 63.50 3
4 20523 PROMIL JAIN 59.71 63.00 4
5 20364 MOHIT OMPRAKASH LATHAR 58.03 63.00 5
6 20343 MEENAKSHI HOODA 67.40 62.00 6
7 20254 JYOTSANA 62.72 62.00 7
8 20752 SHIVANI GUPTA 61.73 62.00 8
9 20826 SUSHIL KUMAR JAIN 57.75 62.00 9
10 20083 ARUN KUMAR 58.03 61.50 10

11 20674 SANJAY KUMAR KAUSHIK 54.44 61.00 11
12 20668 SANGEETA SINGH 55.81 60.00 12
13 20695 SARITA RANI 58.50 59.50 13
14 20082 ARUN KUMAR 55.69 59.00 14
15 20040 ANGELA DHINGRA 61.20 58.50 15
16 20475 PARVEEN RANA 59.67 58.50 16
17 20676 SANJAY KUMAR VERMA 57.30 58.50 17
18 20087 ARVIND KUMAR 57.09 58.50 18
19 20112 BALJINDER SINGH 54.33 57.50 19
20 20872 VIKAS SAROHA 60.28 57.00 20
21 20136 CHANDER BHAN 54.58 57.00 21
22 20911 VIVEK 57.40 56.50 22
23 20562 RAJESH KUMAR 55.80 56.50 23
24 20055 ANITA PUNIA 55.20 56.50 24
25 20700 SATINDER VASHISHT 53.97 55.50 25
26 20888 VINI RASTOGI 55.35 54.00 26
27 20399 NARINDER PRUTHI 60.00 53.50 27
28 20387 MUNISH GARG 58.32 53.50 28
29 20732 SHAM LAL 57.20 53.50 29
30 20495 POONAM RANA 57.91 52.00 30
31 20119 BHARAT BHUSHAN 56.29 52.00 31
32 20291 KUMARI INDU 61.90 51.50 32
33 20115 BEENA SINGH 57.24 51.50 33
34 20894 VINOD KUMAR KANGRA 53.93 51.50 34
35 20847 UMA KHURANIA 57.01 51.00 35
36 20794 SUNIL GAMBHIR 55.31 51.00 36
37 20705 SATVIR SINGH 53.48 51.00 37
38 20613 REKHA YADAV 56.55 50.50 38
39 20288 KULDEEP SINGH 54.30 50.50 39
40 20099 ASHOK KUMAR 53.01 50.50 40
41 20181 DR RAMESH SABHARWAL 53.00 50.50 41
42 20285 KRISHNA KHARI 53.85 50.00 42
43 20283 KRISHAN KUMAR 53.73 50.00 43
44 20591 RAMA BANSAL 64.22 49.50 44
45 20703 SATISH KUMAR VERMA 58.78 49.50 45
46 20817 SURESH KUMAR 53.73 49.50 46
47 20398 NARESH PAL 52.11 49.50 47
48 20593 RAMANJIT KAUR 89.00 49.00 48
49 20310 MAMTA BANSAL 57.00 49.00 49
50 20101 ASHOK KUMAR YADAV 57.78 48.00 50
51 20395 NARENDERA KUMAR 55.66 47.50 51
52 20121 BHAVNISH ARORA 63.46 47.00 52
53 20277 KAWAL KUMAR 58.00 47.00 53
54 20246 JOGINDER SINGH 55.03 47.00 54
55 20561 RAJESH KUMAR 55.01 47.00 55
56 20781 SUMAN FOGAT 50.00 47.00 56
57 20386 MUNESH KUMAR 58.29 46.50 57
58 20696 SARVDEEP KAUR BAJWA 56.80 46.50 58
59 20100 ASHOK KUMAR SHARMA 54.50 46.50 59
60 20456 PARAMJIT KAUR 54.00 46.50 60
61 20325 MANJEET SINGH 56.33 46.00 61
62 20065 ANU SHARMA 63.40 45.50 62
63 20264 KAMLA CHAUDHARY 57.54 45.50 63
64 20683 SANJEEV KUMAR BHAGAT 55.56 45.50 64
65 20831 SUSHMA ARORA 54.04 45.50 65
66 20540 RAGHUVIR SINGH PUNIA 58.78 45.00 66
67 20118 BHANWAR SINGH 56.60 45.00 67
MERIT LIST OF MD/MS/PG.DIP. (OPEN)
------------------------------------------------------------------------------
SNO ROLL NAME MBBS %AGE MARKS RANK
-------------------
WGT. ENT TOTAL
------------------------------------------------------------------------------
1 20424 NEETU 58.76 10 76.00 86.00 1
2 20494 POONAM 66.52 10 75.50 85.50 2
3 20056 ANITA YADAV 62.16 10 74.00 84.00 3
4 20810 SUPERTIKSH YADAV 58.93 10 74.00 84.00 4
5 20853 VANDANA JAIN 63.06 10 73.50 83.50 5
6 20091 ASHISH MARWAH 59.65 10 73.50 83.50 6
7 20351 MEENU GOYAL 58.94 10 73.50 83.50 7
8 20692 SARIKA JAIN 63.67 10 73.00 83.00 8
9 20195 GAURAV KUMAR GUPTA 61.83 10 73.00 83.00 9
10 20293 KUNAL 65.18 10 72.00 82.00 10
11 20300 MADHU JINDAL 62.00 10 72.00 82.00 11
12 20429 NIDHI GUPTA 61.31 10 72.00 82.00 12
13 20741 SHEFALI SARDANA 59.51 10 71.50 81.50 13
14 20889 VINIT KUMAR 57.14 10 71.50 81.50 14
15 20594 RAMESH KUMAR 57.10 10 71.50 81.50 15
16 20400 NATASHA GARG 61.60 10 71.00 81.00 16
17 20581 RAKESH GOEL 56.85 10 71.00 81.00 17
18 20881 VINAYAK RASTOGI 57.51 10 70.50 80.50 18
19 20023 AMAR NATH 56.89 10 70.50 80.50 19
20 20172 DINESH KUMAR 54.12 10 70.50 80.50 20
21 20704 SATVINDER KAUR 69.63 5 75.00 80.00 21
22 20726 SHALINI PANWAR 63.59 10 70.00 80.00 22
23 20478 PAWAN GOYAL 61.00 10 70.00 80.00 23
24 20910 VISHAL MOHAN 58.15 10 70.00 80.00 24
25 20477 PARVESH MALIK 57.75 10 70.00 80.00 25
26 20191 GAURAV DIXIT 55.88 10 70.00 80.00 26
27 20476 PARVEEN YADAV 55.07 10 70.00 80.00 27
28 20250 JYOTI 64.67 5 74.50 79.50 28
29 20655 SANDEEP KHARB 61.83 10 69.50 79.50 29
30 20687 SANKET GARG 61.83 10 69.50 79.50 30
31 20470 PARVEEN KUMAR 59.50 10 69.50 79.50 31
32 20518 PRITY MEHTA 58.86 10 69.50 79.50 32
33 20167 DHIRENDER SINGH 58.28 10 69.50 79.50 33
34 20371 MONIKA BINDLISH 57.87 10 69.50 79.50 34
35 20905 VISHAL DHIMAN 57.63 10 69.50 79.50 35
36 20430 NIDHI RAJOTIA 65.30 10 69.00 79.00 36
37 20439 NITIN KUMAR 58.53 10 69.00 79.00 37
38 20557 RAJESH GARG 56.96 10 69.00 79.00 38
39 20111 BAL KISHAN 56.28 10 69.00 79.00 39
40 20795 SUNIL GOEL 55.96 10 69.00 79.00 40
41 20634 RUCHI GUPTA 71.02 5 73.50 78.50 41
42 20535 RACHITA SINGH DHULL 64.77 5 73.50 78.50 42
43 20436 NITIN CHANANA 61.87 10 68.50 78.50 43
44 20809 SUNUINA ARORA 58.28 10 68.50 78.50 44
45 20792 SUNEET KUMAR 56.86 10 68.50 78.50 45
46 20176 DINESH MEHTA 56.50 10 68.50 78.50 46
47 20919 YOGESH KUMAR 55.67 10 68.50 78.50 47
48 20230 JAGMOHAN 55.06 10 68.50 78.50 48
49 20528 PUNIT 54.93 10 68.50 78.50 49
50 20409 NAVEEN SHARMA 62.04 10 68.00 78.00 50
51 20569 RAJIV JAIN 58.82 10 68.00 78.00 51
52 20142 DEEEPAK VERMA 57.91 10 68.00 78.00 52
53 20813 SURBHI GUPTA 63.26 10 67.50 77.50 53
54 20829 SUSHILA ARYA 61.22 10 67.50 77.50 54
55 20333 MANOJ KUMAR 55.83 10 67.50 77.50 55
56 20414 NEERAJ KUMAR 54.69 10 67.50 77.50 56
57 20926 REENU JAIN 74.21 5 72.00 77.00 57
58 20349 MEENU AGGARWAL 63.56 5 72.00 77.00 58
59 20520 PRIYANKA GUPTA 61.63 10 67.00 77.00 59
60 20462 PARTAP SINGH YADAV 59.79 10 67.00 77.00 60
61 20226 JAGDEEP 59.31 10 67.00 77.00 61
62 20255 JYOTSNA HARLALKA 67.30 5 71.50 76.50 62
63 20354 MEENU PUJANI 62.53 10 66.50 76.50 63
64 20765 SONAL SINGAL 62.37 10 66.50 76.50 64
65 20054 ANITA GOYAL 61.90 10 66.50 76.50 65
66 20459 PARGATI HARCHAND 59.18 10 66.50 76.50 66
67 20007 ABHISHEK BANSAL 55.10 10 66.50 76.50 67
68 20046 ANIL KUMAR 54.74 10 66.50 76.50 68
69 20278 KESHAV KUMAR 54.73 10 66.50 76.50 69
70 20745 SHIKHA 60.41 10 66.00 76.00 70
71 20539 RADHEY SHYAM 58.90 10 66.00 76.00 71
72 20175 DINESH KUMAR YADAV 58.20 10 66.00 76.00 72
73 20147 DEEPAK KUMAR 54.93 10 66.00 76.00 73
74 20479 PAWAN GUPTA 54.89 10 66.00 76.00 74
75 20574 RAJNI CHAUHAN 69.80 5 70.50 75.50 75
76 20194 GAURAV GUPTA 64.37 5 70.50 75.50 76
77 20129 BINDI GARG 63.38 10 65.50 75.50 77
78 20102 ASHUTOSH AGGARWAL 61.15 10 65.50 75.50 78
79 20092 ASHITA GULATI 60.24 10 65.50 75.50 79
80 20022 AMAR DEEP YADAV 57.51 10 65.50 75.50 80
81 20469 PARVEEN KUMAR 57.35 10 65.50 75.50 81
82 20066 ANUBHAV BANSAL 56.98 10 65.50 75.50 82
83 20801 SUNIL KUMAR DHAKWAL 56.50 10 65.50 75.50 83
84 20392 NARANDER KUMAR 55.83 10 65.50 75.50 84
85 20077 ARCHANA BHARTI 58.73 10 65.00 75.00 85
86 20428 NIDHI GARG 57.79 10 65.00 75.00 86
87 20899 VIPIN KUMAR GARSA 57.42 10 65.00 75.00 87
88 20915 VIVEK SINGH MALIK 55.84 10 65.00 75.00 88
89 20867 VIKAS GUPTA 55.65 10 65.00 75.00 89
90 20123 BHAWNA 57.34 10 64.50 74.50 90
91 20659 SANDEEP KUMAR LOHAN 56.44 10 64.50 74.50 91
92 20612 REKHA GUPTA 69.96 5 69.00 74.00 92
93 20215 HARNAM SINGH MADAN 68.73 5 69.00 74.00 93
94 20542 RAHUL DESWAL 65.38 5 69.00 74.00 94
95 20766 SONIA MEHTA 61.18 10 64.00 74.00 95
96 20122 BHAWNA 60.89 10 64.00 74.00 96
97 20658 SANDEEP KUMAR BHORIWAL 57.10 10 64.00 74.00 97
98 20128 BIJENDER SINGH 55.09 10 64.00 74.00 98
99 20376 MONIKA SINGH 68.93 5 68.50 73.50 99
100 20018 AKHLESH 66.92 5 68.50 73.50 100
101 20179 DIVYA BHATT 59.84 10 63.50 73.50 101
102 20317 MANISH ANEJA 59.79 5 68.50 73.50 102
103 20110 ATULYA ATREJA 58.57 10 63.50 73.50 103
104 20796 SUNIL KUMAR 57.95 10 63.50 73.50 104
105 20113 BALRAM SINGH 57.88 10 63.50 73.50 105
106 20216 HARPRASAD 56.86 5 68.50 73.50 106
107 20247 JOGINDER SINGH DUHAN 53.96 10 63.50 73.50 107
108 20021 AMAN GARSA 65.30 10 63.00 73.00 108
109 20779 SUMAN 64.16 5 68.00 73.00 109
110 20340 MANUJ JAIN 62.00 0 73.00 73.00 110
111 20328 MANJU BALA 61.91 5 68.00 73.00 111
112 20770 SUDESH KUMAR 61.02 5 68.00 73.00 112
113 20435 NITIKA GUPTA 60.89 10 63.00 73.00 113
114 20220 HITENDER KUMAR 59.68 10 63.00 73.00 114
115 20391 NANDKISHORE 59.68 10 63.00 73.00 115
116 20694 SARITA JANGIR 59.59 10 63.00 73.00 116
117 20807 SUNITA KUMARI 58.24 10 63.00 73.00 117
118 20665 SANDHYA PANJETA 73.76 5 67.50 72.50 118
119 20644 SAMEER 69.47 5 67.50 72.50 119
120 20727 SHALINI SINGAL 68.73 5 67.50 72.50 120
121 20691 SARIKA 65.95 5 67.50 72.50 121
122 20031 AMIT KUMAR GUPTA 64.77 5 67.50 72.50 122
123 20839 TANU SATIJA 62.97 10 62.50 72.50 123
124 20316 MANIK GOEL 62.68 5 67.50 72.50 124
125 20116 BENU GULIA 62.12 10 62.50 72.50 125
126 20160 DEVENDER KAUR 61.18 10 62.50 72.50 126
127 20150 DEEPAK SHARMA 59.97 5 67.50 72.50 127
128 20427 NIDHI 59.87 10 62.50 72.50 128
129 20132 BRIJ KISHORE 58.78 10 62.50 72.50 129
130 20287 KULDEEP SAINI 58.09 10 62.50 72.50 130
131 20636 RUCHI SINGAL 57.87 10 62.50 72.50 131
132 20762 SONAL 62.86 10 62.00 72.00 132
133 20152 DEEPAK SINGH 60.73 10 62.00 72.00 133
134 20036 AMIT SETHI 59.81 5 67.00 72.00 134
135 20347 MEENAL CHITRA 58.89 10 62.00 72.00 135
136 20085 ARVIND CHAHAL 57.83 10 62.00 72.00 136
137 20489 POOJA JINDAL 57.75 10 62.00 72.00 137
138 20879 VINAY KATHURIA 56.86 10 62.00 72.00 138
139 20611 REENA MAHAJAN 56.37 10 62.00 72.00 139
140 20803 SUNITA 55.87 10 62.00 72.00 140
141 20261 KAMAL KUMAR 54.94 10 62.00 72.00 141
142 20212 HARIKESH 54.84 10 62.00 72.00 142
143 20759 SIMRAN JIT 53.87 10 62.00 72.00 143
144 20464 PARUL GARG 65.87 0 71.50 71.50 144
145 20488 POOJA GOEL 63.59 10 61.50 71.50 145
146 20598 RASHMI SINDHWANI 59.39 10 61.50 71.50 146
147 20260 KAMAL KISHOR 59.19 10 61.50 71.50 147
148 20408 NAVEEN NAIN 58.21 5 66.50 71.50 148
149 20536 RACHNA 57.51 10 61.50 71.50 149
150 20453 PANKAJ MEHTA 56.98 5 66.50 71.50 150
151 20240 JASWANT 55.30 10 61.50 71.50 151
152 20670 SANJAY FOTEDAR 55.27 10 61.50 71.50 152
153 20393 NARENDER 55.18 10 61.50 71.50 153
154 20793 SUNIL 54.09 10 61.50 71.50 154
155 20607 RAVINDER SINGH 53.87 10 61.50 71.50 155
156 20109 ASMITA MAHLA 67.67 5 66.00 71.00 156
157 20586 RAKESH SINGLA 65.34 5 66.00 71.00 157
158 20030 AMIT GUPTA 64.20 5 66.00 71.00 158
159 20200 GITANJALI KHURANA 63.51 10 61.00 71.00 159
160 20363 MOHIT BHARDWAJ 63.10 0 71.00 71.00 160
161 20848 UPASANA 62.20 10 61.00 71.00 161
162 20372 MONIKA BRETA 62.08 10 61.00 71.00 162
163 20324 MANJEET SINGH 59.60 5 66.00 71.00 163
164 20499 PRACHI MAHESHWARI 58.40 10 61.00 71.00 164
165 20828 SUSHILA 56.85 10 61.00 71.00 165
166 20842 TARUN SALUJA 56.44 10 61.00 71.00 166
167 20273 KAUSHAL KISHOR YADAV 56.33 10 61.00 71.00 167
168 20568 RAJESH SINGHAL 56.21 10 61.00 71.00 168
169 20032 AMIT MALIK 56.00 10 61.00 71.00 169
170 20516 PREETI JHORAR 69.46 5 65.50 70.50 170
171 20417 NEERAJ VERMA 67.86 5 65.50 70.50 171
172 20916 YAJVENDER PRATAP SINGH RANA 63.76 0 70.50 70.50 172
173 20585 RAKESH SHARMA 63.27 5 65.50 70.50 173
174 20064 ANSH GARG 63.14 10 60.50 70.50 174
175 20369 MONIKA 62.57 5 65.50 70.50 175
176 20716 SEWTA 60.41 10 60.50 70.50 176
177 20420 NEERU BHASKAR 59.78 5 65.50 70.50 177
178 20461 PARMOD KUMAR 59.40 5 65.50 70.50 178
179 20320 MANISH SHARMA 58.53 10 60.50 70.50 179
180 20045 ANIL KUMAR 56.53 10 60.50 70.50 180
181 20669 SANJAY 56.53 10 60.50 70.50 181
182 20719 SHAILENDER RAWAL 55.71 10 60.50 70.50 182
183 20468 PARVEEN KUMAR 54.53 10 60.50 70.50 183
184 20654 SANDEEP GUPTA 69.13 5 65.00 70.00 184
185 20731 SHALU MODI 69.02 5 65.00 70.00 185
186 20641 SACHIN SAMRAT SONI 67.30 5 65.00 70.00 186
187 20249 JYOTI 62.20 10 60.00 70.00 187
188 20814 SURENDER KUMAR 62.08 5 65.00 70.00 188
189 20825 SUSHAM LATA 60.91 10 60.00 70.00 189
190 20159 DEEPTI THAKUR 58.30 10 60.00 70.00 190
191 20403 NAVEEN DUTT 57.95 10 60.00 70.00 191
192 20302 MAHAVIR SINGH 57.55 10 60.00 70.00 192
193 20657 SANDEEP KUMAR AGARWAL 56.76 5 65.00 70.00 193
194 20553 RAJENDER KUMAR 55.95 10 60.00 70.00 194
195 20771 SUDHANSHU 55.43 10 60.00 70.00 195
196 20276 KAVITA GAUTAM 55.08 10 60.00 70.00 196
197 20315 MANGAL SINGH AHLAWAT 54.28 10 60.00 70.00 197
198 20637 RUCHIKA SHYAM BAGGA 66.16 5 64.50 69.50 198
199 20011 AJAY AGRAWAL 63.75 5 64.50 69.50 199
200 20631 ROHIT GARG 62.82 5 64.50 69.50 200
201 20251 JYOTI GUPTA 61.34 10 59.50 69.50 201
202 20605 RAVINDER KUMAR 57.42 5 64.50 69.50 202
203 20900 VIPUL GOEL 57.25 5 64.50 69.50 203
204 20385 MUKESH RATHI 55.38 10 59.50 69.50 204
205 20042 ANIL ABROL 65.67 5 64.00 69.00 205
206 20074 ARCHANA 61.88 10 59.00 69.00 206
207 20304 MAHESH GUPTA 61.83 5 64.00 69.00 207
208 20458 PARDEEP KUMAR 59.75 5 64.00 69.00 208
209 20454 PANKAJ PARASHER 58.57 10 59.00 69.00 209
210 20650 SANDEEP 57.06 10 59.00 69.00 210
211 20549 RAJAN KHANNA 56.98 10 59.00 69.00 211
212 20185 GAGAN SINGLA 56.85 10 59.00 69.00 212
213 20231 JAI KARAN 55.18 10 59.00 69.00 213
214 20207 GURMIT SINGH 54.45 10 59.00 69.00 214
215 20073 ARADHANA 70.65 5 63.50 68.50 215
216 20342 MEENAKSHI BOORA 70.22 5 63.50 68.50 216
217 20367 MONIKA 68.57 5 63.50 68.50 217
218 20002 AARTI 65.71 10 58.50 68.50 218
219 20190 GAURAV DEMBLA 62.36 5 63.50 68.50 219
220 20093 ASHOK KUMAR 60.77 10 58.50 68.50 220
221 20587 RAKHEE YADAV 60.57 10 58.50 68.50 221
222 20797 SUNIL KUMAR 56.57 10 58.50 68.50 222
223 20368 MONIKA 56.48 10 58.50 68.50 223
224 20140 CHINMOY DEBBARMA 54.40 10 58.50 68.50 224
225 20281 KOMAL KATHURIA 70.14 5 63.00 68.00 225
226 20149 DEEPAK PAHWA 65.29 5 63.00 68.00 226
227 20773 SUGANDHA AGGARWAL 62.28 0 68.00 68.00 227
228 20652 SANDEEP CHHABRA 58.75 5 63.00 68.00 228
229 20822 SURINDER KUMAR 54.69 10 58.00 68.00 229
230 20105 ASHWANI KUMAR 54.61 10 58.00 68.00 230
231 20681 SANJEEV KUMAR 54.28 10 58.00 68.00 231
232 20604 RAVINDER KUMAR 53.51 10 58.00 68.00 232
233 20071 ANURADHA GUPTA 66.94 5 62.50 67.50 233
234 20912 VIVEK ARYA 65.78 5 62.50 67.50 234
235 20168 DIKSHA KAUSHAL 65.63 0 67.50 67.50 235
236 20841 TARUN KUMAR 63.22 5 62.50 67.50 236
237 20463 PARUL 57.34 0 67.50 67.50 237
238 20799 SUNIL KUMAR 56.24 10 57.50 67.50 238
239 20887 VINEY MOHAN 56.24 10 57.50 67.50 239
240 20698 SARWAN KUMAR 55.59 10 57.50 67.50 240
241 20396 NARESH KUMAR 54.87 10 57.50 67.50 241
242 20106 ASHWANI KUMAR 54.50 10 57.50 67.50 242
243 20237 JAI PARKASH SINGLA 10.94 10 57.50 67.50 243
244 20148 DEEPAK KUMAR 70.53 5 62.00 67.00 244
245 20178 DIVYA BANSAL 66.97 0 67.00 67.00 245
246 20629 RITU VERMA 65.67 5 62.00 67.00 246
247 20608 REEMA 62.29 10 57.00 67.00 247
248 20280 KIRTI RANI 58.08 10 57.00 67.00 248
249 20338 MANU BAMAL 57.72 5 62.00 67.00 249
250 20882 VINEET GUPTA 56.94 5 62.00 67.00 250
251 20034 AMIT MOHAN 56.77 10 57.00 67.00 251
252 20120 BHARAT KUMAR 55.01 10 57.00 67.00 252
253 20124 BHUPENDER PAL SINGH DHILLON 54.00 0 67.00 67.00 253
254 20522 PRIYANKA SINGLA 70.33 5 61.50 66.50 254
255 20088 ASHIMA 67.41 5 61.50 66.50 255
256 20483 PAYAL GARG 67.19 5 61.50 66.50 256
257 20620 RICHA 66.64 5 61.50 66.50 257
258 20262 KAMAL PREET 66.43 5 61.50 66.50 258
259 20234 JAI KUMAR 64.90 5 61.50 66.50 259
260 20850 URVASHI VATS 64.81 0 66.50 66.50 260
261 20404 NAVEEN GAHLOT 62.77 5 61.50 66.50 261
262 20019 AKSHAY SHARMA 61.22 0 66.50 66.50 262
263 20259 KAMAL GUPTA 60.00 10 56.50 66.50 263
264 20229 JAGDISH KUMAR 59.63 10 56.50 66.50 264
265 20860 VIJAY KUMAR POONIA 58.77 5 61.50 66.50 265
266 20552 RAJEEV DABLA 57.63 10 56.50 66.50 266
267 20663 SANDEEP SINGH CHAUHAN 57.44 5 61.50 66.50 267
268 20299 LOVEKESH MONGA 57.39 10 56.50 66.50 268
269 20332 MANOJ AGGARWAL 56.61 10 56.50 66.50 269
270 20547 RAJ MEHTA 56.36 10 56.50 66.50 270
271 20558 RAJESH GERA 62.10 5 61.00 66.00 271
272 20444 OM PARKASH 57.30 10 56.00 66.00 272
273 20830 SUSHILA YADAV 56.00 10 56.00 66.00 273
274 20334 MANOJ KUMAR 53.42 5 61.00 66.00 274
275 20096 ASHOK KUMAR 65.94 5 60.50 65.50 275
276 20437 NITIN GARG 61.79 5 60.50 65.50 276
277 20010 ADESH KUMAR 59.02 5 60.50 65.50 277
278 20482 PAWAN KUMAR GUPTA 57.40 0 65.50 65.50 278
279 20296 LALIMA RAMESHWAR SHINGHAL 57.13 5 60.50 65.50 279
280 20352 MEENU GUPTA 61.55 5 60.00 65.00 280
281 20852 USHA YADAV 60.73 0 65.00 65.00 281
282 20837 SWETA SHALINI 60.55 0 65.00 65.00 282
283 20509 PRASOON KUMAR 59.83 5 60.00 65.00 283
284 20622 RIPU DAMAN ARORA 59.10 5 60.00 65.00 284
285 20213 HARISH KUMAR 58.16 10 55.00 65.00 285
286 20870 VIKAS PHOUGHAT 56.93 10 55.00 65.00 286
287 20812 SURABHI YADAV 55.55 10 55.00 65.00 287
288 20014 AJAY KUMAR DABRA 55.51 10 55.00 65.00 288
289 20335 MANOJ KUMAR 55.22 10 55.00 65.00 289
290 20863 VIJAY SHARMA 53.80 10 55.00 65.00 290
291 20306 MAHINDER SINGH TANWAR 53.61 10 55.00 65.00 291
292 20457 PARDEEP BANSAL 82.00 5 59.50 64.50 292
293 20138 CHARU JAIN 67.39 0 64.50 64.50 293
294 20297 LEENA 65.71 5 59.50 64.50 294
295 20359 MINAL POPLI 63.14 5 59.50 64.50 295
296 20235 JAI KUMAR 62.33 5 59.50 64.50 296
297 20875 VIKRAM NATRAJ 62.12 5 59.50 64.50 297
298 20764 SONAL GUPTA 61.52 5 59.50 64.50 298
299 20849 UPENDER 59.88 0 64.50 64.50 299
300 20711 SAVITA 59.51 10 54.50 64.50 300
301 20686 SANKALP SHARMA 58.65 0 64.50 64.50 301
302 20802 SUNIL SHARMA 58.24 10 54.50 64.50 302
303 20600 RAVI 57.15 10 54.50 64.50 303
304 20678 SANJAY MEHRA 56.85 10 54.50 64.50 304
305 20174 DINESH KUMAR GOEL 56.08 5 59.50 64.50 305
306 20379 MRINMAY DAS 55.96 10 54.50 64.50 306
307 20425 NEHA BHATNAGAR 55.55 5 59.50 64.50 307
308 20606 RAVINDER PAL 53.50 10 54.50 64.50 308
309 20749 SHIV RATAN CHOUDHARY 53.32 0 64.50 64.50 309
310 20653 SANDEEP GOEL 65.63 5 59.00 64.00 310
311 20859 VIJAY KUMAR 64.48 5 59.00 64.00 311
312 20510 PRAVEEN KANOJIYA 63.71 0 64.00 64.00 312
313 20661 SANDEEP LAMORIA 63.42 5 59.00 64.00 313
314 20078 ARCHANA SHARMA 63.23 0 64.00 64.00 314
315 20402 NAVDEEP SINGLA 63.03 5 59.00 64.00 315
316 20441 NOOPUR GOYAL 61.34 10 54.00 64.00 316
317 20474 PARVEEN LAKRA 59.45 5 59.00 64.00 317
318 20161 DEVENDRA KUMAR BABBAR 59.07 10 54.00 64.00 318
319 20895 VINOD KUNAR 54.72 10 54.00 64.00 319
320 20447 PADAM JEET PANCHAL 54.39 10 54.00 64.00 320
321 20365 MONA NAGPAL 67.06 5 58.50 63.50 321
322 20504 PRADEEP KUMARI 66.61 0 63.50 63.50 322
323 20353 MEENU MEHRA 62.55 5 58.50 63.50 323
324 20059 ANKIT DAROLIA 61.96 5 58.50 63.50 324
325 20013 AJAY KAUSHIK 58.00 10 53.50 63.50 325
326 20024 AMBIKA SHARMA 56.57 10 53.50 63.50 326
327 20443 OM PAL SAINI 56.50 10 53.50 63.50 327
328 20908 VISHAL GARG 55.14 10 53.50 63.50 328
329 20513 PREETI AGGARWAL 54.12 10 53.50 63.50 329
330 20206 GUNJAN 68.53 0 63.00 63.00 330
331 20923 YUVESH PASSI 64.49 5 58.00 63.00 331
332 20778 SUMAN 62.69 0 63.00 63.00 332
333 20069 ANUP KUMAR SINGH 61.08 5 58.00 63.00 333
334 20578 RAJNISH KAUSHIK 60.12 0 63.00 63.00 334
335 20824 SURUCHI YADAV 59.30 10 53.00 63.00 335
336 20407 NAVEEN KUMAR KAUSHIK 57.55 10 53.00 63.00 336
337 20450 PANKAJ DAHIYA 57.00 10 53.00 63.00 337
338 20577 RAJNI SAINI 57.00 10 53.00 63.00 338
339 20506 PRAG KALRA 56.11 10 53.00 63.00 339
340 20449 PANKAJ 55.39 10 53.00 63.00 340
341 20904 VISHAL ARYAN 63.42 0 62.50 62.50 341
342 20348 MEENU 62.40 5 57.50 62.50 342
343 20521 PRIYANKA SANGWAN 59.35 5 57.50 62.50 343
344 20232 JAI KARAN 57.38 10 52.50 62.50 344
345 20309 MAMTA 57.10 0 62.50 62.50 345
346 20500 PRACHI SHARMA 56.29 10 52.50 62.50 346
347 20508 PRASHANT BHARADWAJ 56.16 5 57.50 62.50 347
348 20209 HARDEEP SINGH 53.33 10 52.50 62.50 348
349 20533 RACHIT BINDLISH 52.56 5 57.50 62.50 349
350 20271 KAPIL KUMAR GARG 68.26 5 57.00 62.00 350
351 20616 RENU KADIAN 65.95 0 62.00 62.00 351
352 20397 NARESH KUMAR 64.82 0 62.00 62.00 352
353 20501 PRADEEP KUMAR 57.38 10 52.00 62.00 353
354 20588 RAM BAKSH SHARMA 55.76 10 52.00 62.00 354
355 20446 OM PARKASH SAINI 55.29 0 62.00 62.00 355
356 20575 RAJNI GAUR 54.06 10 52.00 62.00 356
357 20145 DEEPAK GULIA 53.34 10 52.00 62.00 357
358 20625 RITU 67.67 0 61.50 61.50 358
359 20515 PREETI DAHYIA 62.00 0 61.50 61.50 359
360 20862 VIJAY SARUP 60.81 10 51.50 61.50 360
361 20624 RITESH J GARG 60.32 5 56.50 61.50 361
362 20473 PARVEEN KUMAR MALIK 57.90 5 56.50 61.50 362
363 20252 JYOTI MAL 56.85 5 56.50 61.50 363
364 20788 SUMIT LAKHANPAL 54.61 10 51.50 61.50 364
365 20857 VIJAIPAL SINGH YADAV 53.04 10 51.50 61.50 365
366 20187 GARIMA GOEL 64.68 5 56.00 61.00 366
367 20784 SUMAN VISHVKARMA 61.21 10 51.00 61.00 367
368 20617 RENU SHARMA 56.65 10 51.00 61.00 368
369 20580 RAJVIR SINGH 55.30 10 51.00 61.00 369
370 20709 SAURABH 66.50 5 55.50 60.50 370
371 20750 SHIVALI GUPTA 66.06 0 60.50 60.50 371
372 20878 VINAY GOYAL 63.87 5 55.50 60.50 372
373 20550 RAJAT GUPTA 61.80 5 55.50 60.50 373
374 20532 PUSHPINDER KUMAR 59.28 0 60.50 60.50 374
375 20507 PRANSHUL 58.35 5 55.50 60.50 375
376 20871 VIKAS RAGHOVE 58.25 0 60.50 60.50 376
377 20737 SHASHI LATA 58.21 5 55.50 60.50 377
378 20751 SHIVANI 64.48 0 60.00 60.00 378
379 20295 LAKHBIR KAUR 62.42 0 60.00 60.00 379
380 20076 ARCHANA AGGARWAL 62.29 5 55.00 60.00 380
381 20798 SUNIL KUMAR 59.60 5 55.00 60.00 381
382 20452 PANKAJ MEHTA 58.48 10 50.00 60.00 382
383 20451 PANKAJ JAIIN 56.98 10 50.00 60.00 383
384 20864 VIKAS AHLAWAT 56.97 5 55.00 60.00 384
385 20873 VIKAS UMMAT 55.42 5 55.00 60.00 385
386 20913 VIVEK BANSAL 70.06 5 54.50 59.50 386
387 20747 SHILPA TANEJA 67.38 0 59.50 59.50 387
388 20158 DEEPTI 66.16 5 54.50 59.50 388
389 20422 NEETI BERWAL 63.80 5 54.50 59.50 389
390 20068 ANUJ GUPTA 61.30 5 54.50 59.50 390
391 20614 RENU TEWATIA 60.45 0 59.50 59.50 391
392 20465 PARUL KAKKAR 59.67 0 59.50 59.50 392
393 20497 POONAM SEHRAWAT 58.06 10 49.50 59.50 393
394 20656 SANDEEP KUMAR 56.31 5 54.50 59.50 394
395 20777 SUMAN 55.27 10 49.50 59.50 395
396 20512 PRAVESH 65.94 5 54.00 59.00 396
397 20724 SHALINI ARORA 63.10 5 54.00 59.00 397
398 20239 JASBIR MALIK 61.98 5 54.00 59.00 398
399 20401 NAVDEEP SIDHU 54.43 0 59.00 59.00 399
400 20893 VINOD KUMAR 54.14 10 49.00 59.00 400
401 20827 SUSHILA 53.00 10 49.00 59.00 401
402 20380 MUKESH CHANDER 52.72 0 59.00 59.00 402
403 20114 BALWINDER SINGH 61.55 5 53.50 58.50 403
404 20718 SHAIL GUPTA 61.47 5 53.50 58.50 404
405 20224 ISHA 58.51 10 48.50 58.50 405
406 20481 PAWAN KUMAR 55.60 10 48.50 58.50 406
407 20292 KUMUD BABU SINGH 55.02 10 48.50 58.50 407
408 20524 PULKIT ARORA 54.53 10 48.50 58.50 408
409 20151 DEEPAK SHARMA 54.21 10 48.50 58.50 409
410 20362 MOHAN LAL 52.44 10 48.50 58.50 410
411 20742 SHELLY GARG 63.05 0 58.00 58.00 411
412 20383 MUKESH KUMAR 61.71 5 53.00 58.00 412
413 20592 RAMA DEVI 57.50 10 48.00 58.00 413
414 20780 SUMAN 55.90 5 53.00 58.00 414
415 20307 MALA SAINI 55.59 10 48.00 58.00 415
416 20258 KAMAL DEEP YADAV 55.42 10 48.00 58.00 416
417 20819 SURESH KUMAR 54.32 10 48.00 58.00 417
418 20699 SATBIR SINGH 53.70 10 48.00 58.00 418
419 20861 VIJAY MALIK 64.20 5 52.50 57.50 419
420 20442 NUPUR GUPTA 62.85 0 57.50 57.50 420
421 20370 MONIKA GARG 62.51 5 52.50 57.50 421
422 20221 HITESH CHAWLA 61.33 5 52.50 57.50 422
423 20204 GUNCHA GUPTA 60.36 5 52.50 57.50 423
424 20844 TEESHA BATRA 58.08 0 57.50 57.50 424
425 20202 GULSHAN CHITKARA 57.60 5 52.50 57.50 425
426 20490 POOJA KARDAM 57.55 10 47.50 57.50 426
427 20715 SEEMA SHARMA 57.40 0 57.50 57.50 427
428 20714 SEEMA LEKHWANI 54.93 0 57.50 57.50 428
429 20331 MANMOHAN SINGH 54.48 10 47.50 57.50 429
430 20183 ENA SAINI 68.34 0 57.00 57.00 430
431 20909 VISHAL JAIN 67.45 0 57.00 57.00 431
432 20467 PARUL SINGLA 63.36 0 57.00 57.00 432
433 20377 MRIDUL YADAV 61.78 10 47.00 57.00 433
434 20434 NISHA SHARMA 60.15 0 57.00 57.00 434
435 20432 NIHARIKA 57.00 5 52.00 57.00 435
436 20846 UDBHAV DORWAL 56.06 5 52.00 57.00 436
437 20505 PRADEEP SINGH 55.15 10 47.00 57.00 437
438 20790 SUMITRA YADAV 54.35 5 52.00 57.00 438
439 20214 HARMINDER KAUR 65.07 5 51.50 56.50 439
440 20529 PUNITA RAO 64.76 0 56.50 56.50 440
441 20917 YATIN GUPTA 63.74 5 51.50 56.50 441
442 20357 MEGHNA SHARMA 61.87 5 51.50 56.50 442
443 20869 VIKAS MOUDGIL 61.51 5 51.50 56.50 443
444 20610 REENA 60.77 5 51.50 56.50 444
445 20924 JOGINDER KUMAR 59.00 10 46.50 56.50 445
446 20415 NEERAJ KUMAR 56.60 5 51.50 56.50 446
447 20783 SUMAN SAXENA 55.27 10 46.50 56.50 447
448 20238 JAIPAL 54.45 10 46.50 56.50 448
449 20633 RUCHI GALGAT 54.16 10 46.50 56.50 449
450 20914 VIVEK SHORAIN 70.89 5 51.00 56.00 450
451 20063 ANNU PHOGAT 60.60 5 51.00 56.00 451
452 20666 SANGEETA BABBAR 59.09 5 51.00 56.00 452
453 20382 MUKESH KUMAR 56.45 10 46.00 56.00 453
454 20256 KAJAL JAIN 55.30 10 46.00 56.00 454
455 20883 VINEET JUNEJA 0.00 5 51.00 56.00 455
456 20062 ANKUSH BANSAL 65.77 5 50.50 55.50 456
457 20730 SHALU JAIN 65.63 0 55.50 55.50 457
458 20199 GIANENDER SINGH 56.90 10 45.50 55.50 458
459 20344 MEENAKSHI KAMBOJ 56.40 10 45.50 55.50 459
460 20460 PARMOD 56.08 5 50.50 55.50 460
461 20127 BIJENDER KUMAR 55.92 10 45.50 55.50 461
462 20566 RAJESH KUMAR NEHRA 54.85 10 45.50 55.50 462
463 20496 POONAM SAGWAL 67.88 0 55.00 55.00 463
464 20627 RITU LALL 65.62 5 50.00 55.00 464
465 20205 GUNJAN 63.55 5 50.00 55.00 465
466 20108 ASHWANI KUMAR NAGAR 56.57 10 45.00 55.00 466
467 20440 NITIN KUMAR BANSAL 55.85 10 45.00 55.00 467
468 20834 SUSHMA YADAV 55.18 10 45.00 55.00 468
469 20210 HARENDER 54.81 10 45.00 55.00 469
470 20471 PARVEEN KUMAR 54.78 10 45.00 55.00 470
471 20163 DHARAMPAL YADAV 54.32 10 45.00 55.00 471
472 20165 DHARMENDER RANGA 53.95 10 45.00 55.00 472
473 20906 VISHAL DUA 53.30 10 45.00 55.00 473
474 20584 RAKESH SAINI 51.00 10 45.00 55.00 474
475 20156 DEEPALI SUBHASH GARG 63.22 5 49.50 54.50 475
476 20707 SATYA NARAIN 61.80 5 49.50 54.50 476
477 20774 SUGANDHA GUPTA 60.97 5 49.50 54.50 477
478 20410 NEELAM DESWAL 58.00 0 54.50 54.50 478
479 20270 KAPIL JAIN 55.60 5 49.50 54.50 479
480 20312 MANDEEP KUMAR 54.86 5 49.50 54.50 480
481 20103 ASHUTOSH MITTAL 60.74 5 49.00 54.00 481
482 20466 PARUL SHANITSAWROOP MITTAL 58.00 5 49.00 54.00 482
483 20008 ABHISHEK GUPTA 57.23 5 49.00 54.00 483
484 20728 SHALLEY DAHIYA 67.92 5 48.50 53.50 484
485 20426 NEHA JINDAL 64.60 0 53.50 53.50 485
486 20143 DEEPA AGGARWAL 63.96 5 48.50 53.50 486
487 20089 ASHIMA 57.59 5 48.50 53.50 487
488 20576 RAJNI GUPTA 71.00 0 53.00 53.00 488
489 20768 STUTI MODI 64.45 5 48.00 53.00 489
490 20721 SHAILLEY 61.08 5 48.00 53.00 490
491 20070 ANUPAM GAUBA 55.35 0 53.00 53.00 491
492 20413 NEERAJ GUPTA 65.64 0 52.50 52.50 492
493 20769 SUDEEP MUNJAL 65.55 0 52.50 52.50 493
494 20125 BHUPESH ATRI 58.90 5 47.50 52.50 494
495 20729 SHALU GARG 58.57 5 47.50 52.50 495
496 20645 SAMEER MINOCHA 57.96 0 52.50 52.50 496
497 20868 VIKAS KAUSHIK 62.21 5 47.00 52.00 497
498 20375 MONIKA SHARMA 61.14 5 47.00 52.00 498
499 20201 GOEL KAMNA 96.08 5 46.50 51.50 499
500 20760 SMRITI GUPTA 66.30 0 51.00 51.00 500
501 20048 ANIL KUMAR 59.99 5 46.00 51.00 501
502 20722 SHAILLY SHARMA 58.76 5 46.00 51.00 502
503 20243 JITENDER KUMAR JAKHAR 55.47 0 51.00 51.00 503
504 20897 VINOD TARAR 55.00 0 51.00 51.00 504
505 20710 SAURABH SHARMA 68.44 5 45.50 50.50 505
506 20545 RAJ KAMAL KANOJIYA 59.49 0 50.50 50.50 506
507 20891 VINOD DAHIYA 57.87 0 50.50 50.50 507
508 20241 JATIN CHHABRA 56.00 0 50.50 50.50 508
509 20104 ASHUTOSH NANGIA 65.62 0 50.00 50.00 509
510 20491 POOJA RANA 63.20 5 45.00 50.00 510
511 20761 SNEH LATA 61.75 0 50.00 50.00 511
512 20492 POOJA SHARMA 55.59 5 45.00 50.00 512
513 20455 PANKAJ YADAV 57.51 0 49.50 49.50 513
514 20647 SAMIR KUMAR 57.28 0 49.50 49.50 514
515 20725 SHALINI GOEL 66.16 0 48.00 48.00 515
516 20546 RAJ KUMAR DHAYAL 56.98 0 46.50 46.50 516
517 20257 KAJRI SHARMA 57.30 0 46.00 46.00 5174 (Excellent) 3(Good) 2(Good) 1(Bad)   


Recommended Books for Haryana PG
 Books to read for Haryana PG by RxPG

Related Haryana PG articles
 How to prepare the Interview for H.C.M.S. (Hayrana, India)
 Result of Haryana PG Entrance Exam 2005
 Rohtak PG admission notice - 2005
 Haryana PG: Essential Info

Related Haryana PG Discussions

Other articles by ravi_online
 Result of Haryana PG Entrance Exam 2005
 

 Haryana PG FAQ
  FAQ: How to make a strong base for PG exams in Final MBBS?
  Browse all FAQs


Write an Article on Haryana PG
You can share your exam experiences, preparation strategies, books you have read or just any information about Haryana PG on RxPG website and we will publish it under your name.

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 2
Most Read Article
How to prepare the Interview for H.C.M.S. (Hayrana, India)

Related Links


ARTICLE TOOLS

· Haryana PG section
· Articles by ravi_online
· Add to my pages
· Printer friendly version
· PDF version
· Email article
· Feedback on this article
· Medical tutorials
· Related forum posts
· Related articles
· Related downloads
· Submit article
· Haryana PG alerts
· Haryana PG books
· Haryana PG past papers


Most read story about Haryana PG:
How to prepare the Interview for H.C.M.S. (Hayrana, India)Server Status: 110 pages served in last minute. Page generation time: 0.067 seconds

Site Maps: [Books] [News] [Forums] [Reviews] [Mnemonics]

sitemap - top30 - centuries - testimonials


About Us :: Disclaimer :: Contact Us :: Reporting abuse :: Terms of Services :: Privacy Policy

Advertise with RxPG!
Made in India by RxPG Medical Solutions Private Limited

"RxPG" is a Registered Trademark

Chrome Web Store YouTube Twitter LinkedIn Wikipedia Facebook